Faz 1
Faz 2
Faz 3
Faz 4
 • Genel stratejinin tanımlanması
 • Ürün değer ve iletişim hikayesinin tanımlanması
 • Fiyatlandırma stratejisinin kurgulanması
 • Ödeyicilerle erken görüşmelerin planlanması
 • Medikal ihtiyaç analizi
 • Lansman zamanlaması ve fiyatlandırma stratejisini kesinleştirilmesi
 • Değer dosyasının ve sağlık ekonomisi modelinin yerelleştirilmesi
 • Fiyatlandırma ve geri ödeme için dosyaların hazırlanması ve başvurulması
 • Toplumsal destek için projelerin planlaması

Pazar erişim stratejisinin erken erişim programları kadar erken başlaması gerekir!

Genel değerlendirme :

 • Ürün profili
 • Rekabet ortamı
 • Pazar dinamikleri
 • Fiyatlandırma ve rakiplerin geri ödenme durumu
 • Hedef kitle

İkincil araştırma :

 • Literatür araştırması
 • Tedavi kılavuzları

Pazar Erişim Süreci:

 • Fiyatlandırma & Geri Ödeme
 • HTA İncelemeleri
 • Ülkeye özgü fiyatlandırma ve geri ödeme süreçleri gereksinimlerinin haritalanması ve anlaşılması
 • Her ülkedeki pazar erişimde mevcut eğilimler
 • Başarılı pazar erişimi sağlamak için önemli başarı etmenlerinin tanımlanması

Ödeyici analizi: 

 • Görüşme planının yapılması
 • KOL & ödeyici görüşmeleri
 • Bulguların analizi ve değerlendirilmesi

Değerlendirme:

 • Ülkeler özelinde ulaşılabilir / optimum fiyat
 • Muhtemel senaryolar
 • Lansman sırası
 • Uluslararası referans fiyatlandırma
 • Ulusal referans fiyatlandırma

Değer dosyası hazırlığı:

 • Sistematik literatür araştırmaları, meta analizi vb.
 • Modelleme, maliyet etkililik, maliyet-fayda analizi
 • Bütçe etki analizi

Öneriler:

 • Fiyat stratejisi
 • Fiyatlandırma ve pazar erişimini desteklemek için eylemler ve veri
 • Bilimsel sunu ve makale hazırlama
 • Başvuru değerlendirmesi