ECONiX Yönetim Üçlüsü

Kamu, akademi ve özel sektör deneyimi ile ECONiX Yönetim Üçlüsü sağlık sektöründe faaliyet gösteren ilaç, tıbbi malzeme ve sağlık hizmet sunucularının pazar erişim alanında ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışmaktadır.

Prof. Dr. Zafer Çalışkan
Dr. Gülpembe Ergin Oğuzhan
Dr. Güvenç Koçkaya

ECONiX Medikal ve Sağlık Ekonomisi Ekibi

Kamu, akademi ve özel sektör deneyimi ile ECONiX Medikal ve Sağlık Ekonomisi ekibi yürütülen projeler için bilimsel anlamda gerekli medikal ve sağlık ekonomisi çalışmalarını yapmaktadır.

Fatma Betül Yenilmez
Mustafa Kurnaz
Selin Ökçün

ECONiX İş Geliştirme Ekibi

İlaç, tıbbi malzeme ve sağlık hizmetleri sektör deneyimi ile ECONiX İş Geliştirme Ekibi, ilaç, tıbbi malzeme ve sağlık hizmet sunucu şirketlerin iş yönetim ve işletme süreçlerinde ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışmaktadır.

Erhan Alsancak
İrem Agın
Onur Atam